webkwestie

NATUURRAMPEN

Beoordeling

Heb je je taak naar behoren uitgevoerd? Wat zijn je punten?

Zie hier de tabel met de puntenverdeling.

Inhoud

10 punten

Je hebt veel vragen opengelaten.

0 - 4 punten

Je hebt enkele vragen niet of foutief ingevuld.

5 - 7 punten

Alles is ingevuld, er zijn zelfs extra’s toegevoegd.

8 - 10 punten

Afbeeldingen

10 punten

Er is geen afbeelding toegevoegd.

0 - 4 punten

Er zijn maar enkele afbeeldingen toegevoegd.

5 - 7 punten

Al de gevraagde afbeeldingen zijn terug te vinden.

8 - 10 punten

Spelling

10 punten

Je werkstuk staat vol spellingsfouten.

0 - 4 punten

Hier en daar vind ik een spellingsfout.

5 - 7 punten

Geen enkele spellingsfout te vinden.

8 - 10 punten

Zinsopbouw

10 punten

Je tekst is heel moeilijk leesbaar, je kunt noch begin noch eind vinden.

0 - 4 punten

Je samenhang is nog niet helemaal goed.

5 - 7 punten

Goed zo, je kan de tekst heel vlotjes lezen.

8 - 10 punten

Presentatie

10 punten

Je spreekt vaak dialect en bent onverstaanbaar.

0 - 4 punten

Je weet min of meer waar het over gaat.

5 - 7 punten

Je bent vlot en weet waarover je praat.

8 - 10 punten