5. Beoordeling

Heb je je taak naar behoren uitgevoerd?
Wat zijn je punten?
Zie hier de tabel met de puntenverdeling.


Inhoud


Je hebt veel vragen opengelaten.

Je hebt enkele vragen niet of foutief ingevuld.

Alles is ingevuld, er zijn zelfs extra’s toegevoegd.

10 punten

0-4 punten

5-7 punten

8-10 punten

Afbeeldingen

Er is geen afbeelding toegevoegd.

Er zijn maar enkele afbeeldingen toegevoegd.

Al de gevraagde afbeeldingen zijn terug te vinden.

10 punten

0-4 punten

5-7 punten

8-10 punten

Spelling

Je werkstuk staat vol spellingsfouten.

Hier en daar vind ik een spellingsfout.

Geen enkele spellingsfout te vinden.

10 punten

0-4 punten

5-7 punten

8-10 punten

Zinsopbouw

Je tekst is heel moeilijk leesbaar, je kunt noch begin noch eind vinden.

Je samenhang is nog niet helemaal goed.

Goed zo, je kan de tekst heel vlotjes lezen.

10 punten

0-4 punten

5-7 punten

8-10 punten

 Presentatie

 

Je spreekt vaak dialect en bent onverstaanbaar.

Je weet min of meer waar het over gaat.

Je bent vlot en weet waarover je praat

10 punten

0-4 punten

5-7 punten

8-10 punten