3. Werkwijze

Zie zo, nu weten jullie al een beetje waar het over gaat. Maar weten jullie ook alles te vinden over de vulkaan, de gloedwolk en de tsunami? 
Jij bent de overheidsvoorlichter in de buurt van Sicilië. Jouw taak bestaat er uit om de bewoners op de hoogte te brengen over de dreigende gevaren.
 
Maak een PowerPoint over de gevaren van een vulkaan, een tsunami en een gloedwolk.

De bedoeling is dat de bewoners, na het zien van deze PowerPoint, alles weten over de gevaren, de gevolgen en de mogelijke voorzorgsmaatregelen.
Afbeelding van: https://pixabay.com