Leerkracht

Titel:  Natuurrampen
Onderwerp:  Vulkaanuitbarsting en de gevolgen hiervan
Schooltype:  Lagers school / basisschool
Klas / Groep:  Klas 5 en 6 / Groep 7 en 8
Vakgebieden:  Natuurkunde en aardrijkskunde
Uitvoering:  Individueel of in tweetallen
Tijdsinvestering:  1 uur 45 minuten
Opbrengst:  Een presentatie
Leerpunten: De leerling leert bij over vulkanen en hun gevolgen voor de mens en de natuur.
Extra materialen:  Moed en inspiratie
WebQuestmaker: Kenny, Gosselain Jennifer en Bruyninckx Samina